<div align="center"><h1>Piotr Kamieniarz - galeria internetowa</h1><br><h3>Internetowa galeria grafiki Piotra Kamieniarza</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://wpd.w.interia.pl/">http://wpd.w.interia.pl/</a></div>